Uddannelse til TAT-terapeut

At blive TAT-terapeut® er en spændende, givende og personlig udviklende proces.

Det er berigende at opleve, at det er så let og så enkelt, at kunne hjælpe andre mennesker til en større grad af glæde og tilfredshed. Med TAT-processen bliver du facilitator til så store forandringer, at disse af klienterne ofte benævnes som mirakler. Det er sjovt – det er gribende – det er dybt meningsfuldt. Det er som at se solen står op – afslappet og med nærvær.

Din egen personlige proces bliver bragt på et solidt spor gennem dine egne TAT med dig selv og ved de sessioner, du får på uddannelsen. Alt dette fører frem til, at du kommer mere og mere i balance, kan stå ved dig selv og opleve glæde og frihed.
Med kærlig støtte fra din instruktør og dine medstuderende kommer du omkring hjørner i dig selv, som gør dig fri af de bånd, der snærer, og dermed giver dig mulighed for at folde dig ud på måder, du måske end ikke anede kunne være muligt.

Næste uddanelseshold starter august 2018.

Læs mere om TAT-terapeut uddannelsen her