Kerneskader og Primære Overbevisninger

Hvis du har oplevet, at du har reageret følelsesmæssigt voldsomt på noget, der er sket dig, på en måde som du genkender som et fuldstændigt reflektorisk mønster – så har du sandsynligvis mødt en af dine Kerneskader. En reaktion knyttet til en Kerneskade, er en reaktion, hvor du ikke kan ændre på dine følelser, selvom du med din forstand ved, at dine følelser og din reaktion ikke er hensigtsmæssig og ude af proportion.

De påvirkninger, som vores væsens kerne har fået op til 7 års alderen, kan blive til Kerneskader. Kerneskader udspringer af traumer, som kan være korte chokagtige episoder eller længere varende pres. Om en episode eller et pres giver skader, er ikke til at forudsige. Det er meget individuelt, hvordan man reagerer på påvirkningerne. I 7 års alderen lukker Kernen, og dette betyder, at alt hvad man har af ubalancer i sit følelsesmønster fra før 7 år, bliver reflektorisk.

Til Kerneskade-traumerne hører oftest voldsomme følelser. Disse følelser munder ud i overbevisninger som fx “Jeg er alene”, ”Jeg er værdiløs” eller ”Der er intet i livet til mig”. En sådan overbevisning kaldes en Primær Overbevisning og opleves som en absolut sandhed.