Efter Kernehealingen 

Livet bliver ikke forandret ‘over night’ efter en kernehealing. De fleste mennesker har grundet deres kerneskader måttet vænnet sig til at opleve verden begrænset og til at handle ud fra deres begrænsninger og blokeringer mere end ud fra deres sunde indre styrke og velfungerende kernekvaliteter.

Efter Kernehealing går kernehealingsprocessen i gang. Processen med at slippe hæmningerne, der har beskyttet dig mod den dybe barnlige følelsesmæssige smerte, som nu er væk, tager tid.
Processen forløber, uanset om du laver bevidst personlighedsudvikling eller ej. Denne proces er hæftigst de første 2 måneder og kan i afdæmpet form af og til dukke op de næste par år. Processen kan i perioder medføre ”tumlen rundt” i livet, fordi oplevelsen af verden, af een selv og andre skifter. Jo mere man ved om sig selv, er realistisk og arbejder med at forholde sig bevidst til livet, jo hurtigere er processen.
Man kan også få god hjælp af healing og terapi, hvis man synes, at presset er større, end man synes er behageligt.

Livs- og modningsprocesser

Når hæmningerne er væk, kommer de livsprocesser i gang, som måske skulle have udspillet sig, da du måske var 8 år – eksempelvis en sund måde at håndtere konflikter på. Det skal du nu til at lære og går på nogle punkter igennem den samme følelsesmæssige udvikling, som den du gik glip af – om end hurtigere og meget mere bevidst. Dette er en bevidst modning af personligheden.

Her kommer muligheden for det bevidste valg af, hvem du vil være, og hvordan du vil blive den bedste udgave af dig selv.
Processen kan også forløbe ubevidst – så er det livet og tilfældighederne, der bestemmer, hvordan du folder dig ud efter din Kernehealing.

Mere om efter Kernehealingen.

 

Elses personlige oplevelses af Kernehealings virkning

I min kernehealingsanalyse havde jeg fået fortalt, at jeg havde den Primære Overbevisning “Jeg er alene”.
Den kunne jeg kende. Jeg havde arbejdet SÅ mange gange med problemet i mange forskellige afskygninger.

Læs mere her