Hvad er healing?

Vores energisystem, vores aura, er mere eller mindre skadet af de traumer og stress-situationer, vi har oplevet, og de efterfølgende lukninger, vi har lavet for at beskytte os selv.

Når vi har det dårligt eller er mindre velfungerende, skyldes det, at vi er påvirket af skaderne i energisystemet. Den energetiske manglende balance fra skaderne påvirker vores krop og psyke. Kroppens og psykens naturlige selvafbalancering og selvhealingsevne er mere eller mindre sat ud af funktion grundet lukningerne.

Healing – eller heling, som det hedder på dansk – kan ske, når disse skadede områder tilføres energi udefra, der interagerer med de skadede områder, så der efterfølgende kommer en højere grad af balance – optimalt total balance. Én type skade som fx nervøsitet har en særlig ’bølgelængde’ en særlig vibrationsfrekvens i auraens energisystem. Healing af denne nervøsitet finder sted, når den udefra kommende healing har en vibration/ bølgelængde der ligesom er ’modsat’ og som, når den går sammen med nervøsitetens frekvens, kommer mere eller mindre i nul – lig med ro og balance.

Nogle gange skal healinger gentages, fordi den fysiske krop og de følelsesmæssige mønstre er så låste, at selvom der kommer en kortvarig bedring, så slå vanerne og systemets rigiditet til, så den gamle energi-ubalance genopstår, men ofte i en lidt mindre låst udgave. Man skal huske, at lukningerne er dannet for at beskytte os, så det kan tage noget tid at gøre ’området’ trygt, så det ikke genlukker. Men når der har været bedring i en periode, så er der healingmuligheder, som så efterfølgende kan gendannes og funderes måske med hjælp af indsigter, handlinger eller hjælp fra anden terapi.