Healing af overgreb

Healingen hjælper dig, hvis du har problemer med at finde dig selv og at sætte og opleve grænser.

Du får hjælp til at hvile mere i dig selv, få større selvfølelse og bedre kontakt til din intuition.

Du får et tæt, stærkt, stabilt energisystem med forbedret sjælskontakt.

Du oplever mere tryghed og tillid til andre og til livet og dermed mulighed for dybere relationer til andre mannesker.