Girafsprog

At bruge Girafsprog på dig selv gør, at selvbebrejdelser og depressive tanker forvandles til tydelige behov og ønsker, der så igen giver dig mulighed for handling. Du kommer ud af passiviteten og tristheden.

Træningen i Girafsprog handler om, hvordan vi kan skabe mere varme og glæde i os selv og i kontakten til andre mennesker.

Ikkevoldelig kommunikation – også kaldet Girafsprog – er en kommunikationsform, der dur, når der er rod i relationerne. Når man bruger Girafsprog, er man både respektfuld og ærlig. Man udtrykker, hvordan man har det, og hvad man ønsker i stedet for at hænge fast i, hvad der er galt med andre, og hvis skyld det er.

Når man bruger Girafsprog, lytter man til de andres behov bag de ‘urimelige ting’, de siger, og får på en respektfuld måde skabt kontakt, så vreden og anklagerne kan bruges til positiv forandring.
Med Girafsprog bringes de gode intentioner ud i virkeligheden.

Udgangspunktet for Girafsprog er en etik, der bygger på frivillighed, indføling og ligeværd. At se og respektere andres bevæggrunde bag vredesudbrud, bebrejdelser og krav gør, at konflikter i højere grad kan bearbejdes og måske endda undgås. Den almindelige måde at snakke på kan være ubevidst voldelig – det er det, vi kalder ulvesprog. Med Ulvesprog kommer fordømmelse, magtbehov og anklager til udtryk gennem det, man siger, selvom man tror, at man taler ‘pænt’, og så er der lagt op til ballade.

 

Jeg holder af og til et 2 timers foredrag om Girafsprog.

Jeg har i øjeblikket ikke planer om at holde kurser – men måske kender du et sted, som gerne vil betale mig for at holde et?